SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

አብራሪ ሪተርት

  • አብራሪ ሪተርት

    አብራሪ ሪተርት

    የ አብራሪ retort እንደ የሚረጭ (ውሃ የሚረጭ, ካስኬድ, ጎን የሚረጭ), የውሃ መጥለቅ, በእንፋሎት, ማሽከርከር, ወዘተ ያሉ የማምከን ዘዴዎችን መገንዘብ የሚችል multifunctional ፈተና የማምከን retort ነው. ለምግብ አምራቾች አዲስ የምርት ልማት ላቦራቶሪዎች፣ ለአዳዲስ ምርቶች የማምከን ሂደቶችን መቅረጽ፣ የ FO እሴትን መለካት እና የማምከን አካባቢን በእውነተኛ ምርት ውስጥ ማስመሰል።